Právní Upozornění

Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s následujícím právním upozorněním.

Společnost

Toto jsou webové stránky společnosti DYKA SRO, společnosti založené podle belgického práva, se sídlem a administrativní kanceláří na adrese 27361 Velká Dobrá, Unhostská 505.

Autorské právo a právo tvůrce databáze

Tyto webové stránky představují dílo chráněné autorským právem, jakož i databázi, k níž společnost DYKA SRO nebo její přidružené společnosti vlastní autorské právo a práva tvůrce. Všechny texty, rozvržení, výkresy, fotografie, filmy, obrázky a další prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Jakékoli kopírování, přizpůsobení, modifikace, překlad, uspořádání, sdělování veřejnosti, umístění nebo jakékoli jiné využívání těchto webových stránek nebo jejich části jakoukoli formou nebo jakýmikoliv prostředky, ať už elektronickou, mechanickou nebo jinou cestou, je zakázáno s výjimkou písemného povolení od společnosti DYKA SRO.

Ochranné známky a obchodní značky

Veškerá označení, loga a další znaky společnosti DYKA SRO nebo jejích přidružených společností jsou ochranné známky a/nebo obchodní značky chráněné zákonem. Společnost DYKA SRO přísně zakazuje jakékoli použití těchto nebo podobných znaků, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti DYKA SRO (všechny žádosti e-mailem na adresu velkadobra@dyka.cz ).

Rozhodné právo

Jakékoli nároky nebo soudní spory související s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním se řídí a vykládají v souladu s Česká republika právem.​