​Airfit

Speciální tvarovky Airfit

Použití
Na mnoha stavbách existují při instalaci zdravotechniky některé typické potíže. DYKA s.r.o. je distributorem pro ČR.
V základových deskách chybí možnost napojení potrubí, u trubek chybí hrdla, je
nutno rychle provést zredukování potrubních tras, připojení odboček,
potřebujete rychlý zdroj vody atd.
Řešení těchto a dalších situací přináší systém tvarovek AIRFIT.

Certifikáty


​ Speciální tvarovky - Airfit