Guly, vpusti, gaigery

Základní informace

Guly, vpusti, gaigery 1.jpgTyto stavební prvky jsou určeny pro beztlakový odvod domovních a průmyslových odpadních vod (dešťových a splaškových) mimo objekty a k odvádění odpadních vod z chodníků a vozovek.

Výrobky odpovídají normě EN 476 (Všeobecné požadavky na stavební díly pro samospádové kanalizační systémy) a technickým podmínkám pro pokládku a zkoušení podle ČSN EN 1610. Lapače dešťových vod se spodním vývodem a PP vpusti odpovídají EN 1253-1.

Materiál

Guly, vpusti, gaigery 2.jpgMateriál hranatých kanalizačních PP šachet, PP podlahových vpustí a lapačů dešťových vod (Geigerů) je složen z kopolymeru polypropylenu (PP) a dále z barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. PP je houževnatý materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu výrobků. Materiál podlahových gul je ABS a PE, sprchové guly jsou vyrobeny z ABS. ABS je velmi houževnatý ateriál s dobrou tepelnou, mechanickou i chemickou odolností. Část sortimentu vpustí je opatřena nerezovými nebo litinovými (podlahové guly) vtokovými mřížkami.