​REDI - sedlové odbočky

Úvod:

Všechny prováděné přípojky a použité montážní postupy musí odpovídat normě ČSN EN 1610 - Provádění kanalizačních stok a přípojek a jejich zkoušení. Tato norma zavádí do praxe hlavní zásady spolehlivé realizace přípojek, zajišťující dostatečnou životnost kanalizačních řadů.
V praxi existují různé způsoby připojení dodatečných kanalizačních přípojek:

  • vložením odbočovacích tvarovek (pracné, pro větší DN značně nákladné)
  • nalepovacím hrdlem 45°, 90° (v současnosti se téměř nepoužívá - lidský faktor, počasí)
  • navařovací odbočkou (zejména na hladkém PEHD potrubí - náročné časově a přístrojově)
  • vložením dodatečné šachty s přípojným vstupem
  • vložením připojovacího těsnění IN-SITU (téměř výhradně u silničních vpustí a do prodloužení šachet)
  • napojením vrtané sedlové odbočky (převážně pro silnostěnné materiály, spoj je spolehlivý a univerzální).

Easy Clip - navrtávací sedlová odbočka

Výhody:

  • nízká cena napojení
  • robustní a odolný spoj
  • rychlá montáž

Odolnost (tlaková): do 0,5 bar (5 m vodního sloupce)
Materiál: PVC-U, EPDM pryžové těsnění
Normy: ČSN EN 1401-1, ČSN EN 13 476-1, DIN EN 681-1
Nástroje pro montáž: jádrový vrták (vrtací průměr 152 mm), pilník na očištění otřepů, utahovací klíč (součást dodávky), vazelína.