​Tlakové systémy PVC

PVC Trubky a tvarovky

PVC trubky a tvarovky o průměru D 63 - 315 pro rozvody pitné vody PN10 a PN16 podle EN nebo DIN, spojované hrdly s těsnícími kroužky. PVC trubky a tvarovky o průměru D 16 - 630 pro tlakové rozvody médií v průmyslových aplikacích a speciálních typech kanalizací PN 6,3-PN16, spojované hrdly s těsnícími kroužky, lepením, závitovými nebo přírubovými spoji.

Oblast použití

Systém tlakových trubek, tvarovek a armatur z PVC-U, tlakových tříd PN 6,3-PN 16, spojovaných lepenými a mechanickými spoji nebo hrdly s těsnícími kroužky se používá všude tam, kde je vyžadována spolehlivost, snadná manipulace a montáž, mechanická a chemická odolnost potrubních dílů a v dalších oblastech, kde maximální trvalé teploty kapalin nebo okolí nepřesahují trvale 50 °C.

Lze jej použít např. pro:

 • dopravu studené pitné a užitkové vody (vně nebo uvnitř budov)
 • dopravu odpadních vod podle jejich chemického složení
 • dopravu pevných látek (za určených podmínek)
 • úpravny a čistírny odpadních vod
 • zavlažování
 • dopravu technologických kapalin (celulózky, chemické, biochemické a farmaceutické provozy, elektrárny, teplárny, pivovary, laboratoře, nemocnice, strojírenství, doly, výroba kosmetiky, potravin atd.)
 • zemědělské provozy
 • bazény, aquaparky
 • tlakové a podtlakové (vakuové) kanalizace
 • a mnoho dalších aplikací.

Dopravované kapaliny:

 • většina běžných chemikálií, jako jsou vodné roztoky neoxidujících kyselin (kromě silně oxidujících kyselin jako HNO3 apod.)
 • vodné roztoky zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů, benzín, oleje, průmyslové odpadní vody
 • rozsah pH roztoků 2-12
 • Nelze dopravovat:
 • aromatické a chlorované sloučeniny
 • kapaliny s trvalou teplotou nad 50 °C
 • pevné a sypké látky, které indukují vznik elektrostatického náboje.

Materiál

Trubky a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory) a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U. Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. U PVC je předpokládaná životnost minimálně 50 let za normálních podmínek (tj. 20 °C, normální atmosferický tlak). Materiál je klasifikován jako nesnadno hořlavý, podle ČSN EN 13501-1 je zařazen do třídy hořlavosti B. PVC je samozhášivý a hoří jen v trvalém zdroji plamene.

Certifikáty         


 

​ Katalog tlakového systému PVC