​Tlakové systémy PE

Použití

  • vodovodní řady, sací potrubí ve studnách, závlahové systémy, provizorní stavební rozvody
  • dopravu odpadních vod (tlaková a podtlaková kanalizace), celou řadu dalších médií, kterým trubky odolávají, včetně tlakového vzduchu, chladicího média, chemických a potravinářských roztoků (kyselin, zásad, solí), doprava mléka, piva apod.
  • "relining" -bezvýkopovou metodu sanace poškozených potrubí vtažením ohebných trubek menšího průměru

Nelze dopravovat:

  • sloučeniny na bázi benzínu
  • kapaliny s obsahem volného chlóru
  • kapaliny s trvalou teplotou nad 60 °C.

Potrubí PE

Trubky a tvarovky z (HDPE) PE80 a PE100 - lineárního vysoko- nebo středohustého polyetylénu - pro venkovní rozvody studené pitné a užitkové vody, uložené v zemi.

POZOR: Plastové PE trubky nejsou doporučeny k trvalému venkovnímu použití pro omezenou odolnost ultrafialovému záření. PE trubky se pro nízkou elektrickou vodivost všeobecně nedoporučují pro dopravu suchých elektricky nevodivých médií (vznik elektrostatického náboje s nebezpečím požáru nebo výbuchu).

Certifikáty

           


 

​Katalog tlakového systému PE