​PP odvodňovací žlaby SABDRAIN

Charakteristika

Odvodňovací žlaby SABDRAIN jsou vyrobeny z polypropylénu (PP), materiálu s velmi dobrou mechanickou a tepelnou odolností. PP velmi dobře odolává mnoha kapalným a plynným chemickým látkám, kyselinám, louhům, solím, olejům a motorovým palivům, tedy hlavním chemickým látkám, vyskytujícím se v dopravovaných dešťových vodách.

Použití

 • silnice a dálnice
 • parkoviště
 • čerpací stanice
 • cyklostezky
 • chodníky
 • průmyslové zóny
 • letiště
 • a dále např. chemické provozy, jatka nebo skládky odpadů

Základní výhody plastových žlabů (PP)

 • zakladni vyhody plastovych zlabu.jpgje ekologický materiál značně odolný proti oděru a otěruživotnost minimálně 100 let a 100% recyklovatelnost
 • několikát lehčí než beton, tedy levná doprava a snadná montáž
 • vysoká tepelná odolnost, trvale 60 ºC (krátkodobě i 95 ºC)
 • vysoká mechanická odolnost i při teplotách až -20 ºC
 • chemická odolnost v rozsahu pH 2-12
 • materiál žlabů zajišťuje vysokou hladkost povrchu se snadným odtokem vod a snižuje usazování nečistot

Normy a schválení výrobků

Odvodňovací žlaby SABDRAIN jsou vyráběny v souladu s normou EN 1433, která definuje klasifikaci, a požadavky na odvodňovací systémy a liniové odvodnění. Jsou definovány v normě EN 1433 jako typ „M", což jsou žlaby zpevňované dalším vyztužením (betonové podloží), zajišťujícím odolnost proti vodorovnému a svislému zatížení.

Vlastnosti materiálu

​Fyzikálně-mechanické vlastnosti PP ​ ​ ​
​vlastnost​norma​jednotka​hodnota
​Mez kluzu​ISO 527​kg/cm2​260
​Zatížení při přetržení​ISO 527​kg/cm2​200
​Prodloužení při přetržení ​ISO 527​%​20/30
​Pevnost v tahu​ISO 527 ​kg/cm2​17000
​Hustota ​ISO 1183 ​kg/m3​920
​Vicatova teplota měknutí ​ISO 306-B​°C​94
​Koef. délkové roztažnosti ​ ​mm/m.K-1​≤ 0,18


 

Katalog Sabdrain​