​KG systém SN4, SN8 a Ultra 16

Oblast použití

Systém kanalizačního potrubí z PVC-U pro ležatou kanalizaci se používá pro beztlakovou dopravu splaškových a dešťových vod, kde maximální teploty kapalin nebo okolí nepřesahují trvale 50 °C. Lze jej použít pro stavbu stokových sítí a kanalizačních přípojek jednotné nebo oddílné soustavy na poddolovaném nebo sesuvném území. Pro uložení kanalizačních řadů v zatěžovaných komunikacích se s výhodou používá potrubí KG SN8.

Dopravovaná média:

  • splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové odpadní vody
  • většina běžných chemikálií, jako jsou vodné roztoky neoxidujících kyselin (kromě silně oxidujících kyselin jako HNO3 apod.)
  • vodné roztoky zásad, alkoholů, aldehydů, peroxidů
  • benzín, oleje
  • vzduch o nízkém tlaku
  • rozsah pH roztoků 2-12

Nelze dopravovat:

  • aromatické a chlorované sloučeniny
  • kapaliny s trvalou teplotou nad 50 °C.

Materiál

KG_01_335_KG systém sn4, sn8.jpgMateriál trubek a tvarovek je složen z polyvinylchloridu (PVC-U, neboli tvrdé PVC) a dále barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek.

 

 

 

Základní informace o hladké PVC kanalizaci Dyka KG SN4 + SN8

PVC je pro výrobu kanalizačních potrubí typem plastového materiálu s nejdelší historií a i přes zavádění nových progresivních materiálů (PP, PE a další) si udržuje stálý podíl na trhu, zejména díky:

  • velmi příznivé ceně mezi srovnatelnými výrobky
  • nejvyšší hodnotě modulu tuhosti (E-modul) ze jmenovaných typů plastů

Hladké PVC kanalizační potrubí Dyka je vyráběno ve 4 variantách :
KG SN 4 nebo SN 8 se strukturovanou stěnou (pěněná střední vrstva) podle ČSN EN 13 476 (Ultra-3 nebo „koex")
KG SN 4 nebo SN 8 s kompaktní stěnou podle ČSN EN 1401 („kompakt")
Všechna provedení PVC potrubí jsou vyrobena s hladkou vnitřní i vnější stěnou a jsou opatřena násuvným hrdlem
s pryžovým těsnícím kroužkem. Hrdlový spoj je testován podle dané normy na těsnost do 5 m vodního sloupce a na těsnost při vychýlení a deformaci podle ČSN EN 1277.

Certifikáty

                             

       

 

KG Katalog​           

 

Ultra 16 Katalog​