​Drenážní systémy

Sortiment:

drenážní trubky a tvarovky, kabelové chráničky

Materiál:

drenáže PVC-U, PE, PP , chráničky PEHD / PELD

Průměry:

DN 50-200 (drenáže), DN 40-200 (kabelové chráničky)

Délky:

náviny 50 m (u DN 200 45 m)

Spojování:

drenážními tvarovkami

Použití:

pouziti.bmpPro plošné drenážování stavebních objektů proti vlhkosti, v zemědělství k plošnému odvodu vod z půdy, ke snížení hladin spodních vod, jako trativody, k odvodnění parkovišť, chodníků, sportovních hřišť apod.

Kabelové chráničky jsou určeny k mechanické ochraně silových a sdělovacích kabelů, při stavbě silnic a dálnic, železničních koridorů i jinde. Normy: DIN 1187, ČSN 13 8740, ČSN EN 50 086. Třída hořlavosti chrániček: těžce vznětlivé (C3).