​Kanalizační šachty

Základní výhody

  • stavebnicová konstrukce - dna, prodloužení, systém poklopů a široký rozsah použití - mnoho variant připojení, stavebních výšek, nosností
  • dlouhodobá funkční spolehlivost a životnost PP - podle norem a směrnic EU minimálně 100 let, ekologická nezávadnost dílů - díly lze snadno recyklovat
  • dokonalá těsnost systému - spoje jsou opatřeny elastomerními pryžovými kroužky, jsou trvale vodotěsné i při deformaci a vyosení, materiály odolávají prorůstání kořenů, průniku radonu
  • pružné chování plastových dílů - plasty jsou pružné, přizpůsobují tvar podmínkám tlakového působení zeminy, funkce teleskopu udržuje stálou polohu poklopu vůči vozovce
  • nízká hmotnost dílů - díly lze snadno přenášet a sestavovat, snížené prostorové nároky na stavbě
  • vysoká tuhost použitých dílů - pro uložení v podmínkách vysokých vrcholových tlaků - vozovky, pro velké hloubky uložení, při vysoké hladině podzemní vody
  • nízké stavební náklady - montáž bez betonování a vrtání, bez těžké mechanizace, bez lepení spojů
  • vysoká otěru- a oděruvzdornost - PP i PVC jsou vysoce odolné abrazi, součásti mají hladký povrch
  • bezúdržbový provoz - minimální nároky na údržbu po celou dobu životnosti, tvar šachet umožňuje provádět čištění tryskou do tlaku 150-200 bar
  • vysoká tepelná, biologická a chemickáodolnost PP (pH 2-12) - plastové materiály nekorodují, odolávají působení kyselin i zásad, bludným proudům, biologickým činitelům - plísním, hnilobě apod. PP je odolný teplotám -20 °C až +65 °C, krátkodobě až +95 °C.


Kanalizační šachty

kanalizacni sachty.jpgPlastové kanalizační šachty mají ideální vlastnosti zaručující maximální bezpečnost a dlouhou životnost v provozních podmínkách. Jsou odolné proti proražení, mrazu a agresivním látkám. Jsou určeny především pro umístění na domovních přípojkách v zelených nezpevněných plochách jako kontrolní a čistící šachty pro splaškovou nebo dešťovou kanalizaci. Výhodou je větší stabilita, zaručená těsnost a snažší instalace teleskopického nástavce s poklopem. Konstrukce šachty je složena z několika komponentů, které se na sebe vzájemně nasadí. Díky vlastnostem použitého materiálu je dosaženo velmi dobrého samočisticího efektu s minimálními nároky na údržbu. Kamerová inspekce a čištění všech šachet je snadno proveditelné při využívání moderních servisních zařízení. Velikost šachtového dna je dimenzována tak, aby spuštění běžné kamery šachtou do kanalizace nebylo problematické.

Certifikáty

​ Katalog Šachet