​Kanalizační šachta AXEDO 600

Normy

 • Šachta AXEDO 600 je vyráběna v souladu s normou ČSN EN 476 a ČSN EN 13598-2 jako revizní (inspekční) šachta o vnitřním průměru DN/ID 600 mm
 • použité poklopy a mříže splňují požadavky normy ČSN EN 124 a obdržely schválení českých akreditačních firem

Materiál

 • šachtová dna AXEDO 600 jsou vyráběna z polypropylénu (PP) vstřikováním jako monolitický díl s dodatečně navařenými vstupními/výstupními výkyvnými hrdly DN 150-400 pro připojení hladkých kanalizačních trubek
 • šachtové dno s hrdly DN 400 je pouze typu přímé

Konstrukce šachty

 • se skládá ze 3 základních částí:
  šachtového dna z PP (profilované kinety s výkyvnými hrdly s výchylkou +/- 7,5°)
  Více než 25 typů kinet:
  • přímé (průběžné) s úhlem 0°, 30°, 60°, 90°
  • přípojné (T-kus 90° = jednostranný přítok 90°)
  • sběrné (kříž = oboustranný přítok 90°)
 • Regulace výšky šachtové sestavy - zkrácením prodloužení šachty po +- 6,5 cm (rozteč vln)
 • prodloužení (z jednostěnné vlnité PP trubky o tuhosti SN4) - pružná vlnitá trubka se chová jako tlumící prvek proti vnějšímu zatížení dopravním provozem, které se nepřenáší do šachty, ale do zeminy
 • příslušenství (krytí) šachty - betonového roznášecího prstence, teleskopického adaptéru, poklopů a mříží z plastů, litiny nebo betonu

Oblast použití

 • oblast pouziti.jpgdo hloubek uložení max. 5 m
 • do komunikací zatížených provozem SLW 60 (tj. třída zatížení D400 podle ČSN EN 124) a také v chodníku jako kontrolní šachta
 • Přípustná hladina spodních vod odpovídající tlaku 0,5 bar

 

 

 

Technické údaje

 • Revizní / inspekční šachta DN/ID 600 - hmotnost kinety nižší než 25 kg s plochým dnem a profilovaným pláštěm
 • kineta šachty AXEDO 600 odpovídá normě ČSN EN 13598-2:2000
 • Vnitřní světlost vlnitého prodloužení šachty DN/ID 600 mm - jednostěnná PP trubka tuhosti SN4
 • Průměry připojovaných hladkostěnných kanalizačních trubek (PVC-U, PP apod.): d 160, 200, 250, 315, 400 (jen dno typ přímý 0°)
 • Všechna připojovací hrdla šachty jsou výkyvná s úhlovou výchylkou +/- 7,5° ve všech směrech
 • Možnost provedení dodatečných přípojek do stěny prodloužení nad kinetou: těsněním IN-SITU d 160, 200 mm
 • Vzdálenosti mezi šachtami max. 50 m

Možnosti ukončení šachty

moznosti ukonceni sachty.jpgvyužitím příslušenství o různé třídě zatížení (A15-D400)
- viz dále

 • možnost využití při výskytu velmi vysoké hladiny spodní vody nad 4 m vodního sloupce
 • druh zásypu a stupeň zhutnění - viz „Montážní instrukce"
 • zaručená těsnost hrdlových spojů - 0,5 bar podle ČSN EN 1277
 • Chemická odolnost plastových a pryžových dílů (PP, elastomerní těsnění) je ve shodě s ISO/TR 10358 (PP), resp. ISO/TR 7620 (EPDM, NBR). PP je velmi odolný proti mnoha látkám, vyskytujícím se v odpadních vodách, zejména sulfanu (H2S) a kyselině sírové (H2SO4), které se vyvíjejí v neprovzdušněných odpadních vodách

Příklady realizací sestav šachet pro různé podmínky :

Kompozitní plastové poklopy třídy A15-B125-D400
kompozitni plastove poklopy tridy.jpg
Litinové poklopy třídy A15-B125-D400
litinové poklopy tridy a15-b125-d400.jpg
Litinové poklopy třídy D400 + betonový prstenec
litinové poklopy tridy d400.jpg
Betonový prstenec s teleskopickým adaptérem
betonovy prstenec s teleskopickym adapterem.jpg
Betonový prstenec + betonová krycí deska

betonovy prestenec + betonova kryci deska.jpg 

​ Certifikát - Axedo 600

 

 • SŽDC - Osvědčení
  ​​​​

 

Prohlášení o shodě - Axedo