​Vsakovaci systémy

Vsakovací boxy a tunely

Rainbox_stavba_355_tcm86-12285.jpgU mnoha nových projektů se vyskytuje problém, kam odvést dešt'ovou vodu ze střech a zpevněných ploch. Plná kapacita stávající dešt'ové kanalizace neumožňuje připojení nových objektů a zvyšováním množství zpevněných ploch se snižuje možnost přirozeného vsakování vody. Tím se narušuje hladina spodních vod, zvyšuje se riziko záplav.

Možností návratu dešt'ové vody zpět do země je použití vsakovacích systémů.

Dodáváme vsakovací boxy Rainbox II a vsakovací tunely včetně příslušenství.

Podrobnější informace naleznete v našich prospektech.


 

​Rainbox 3S - Technický manuál         

 

Rainbox Cube - Technický manuál

 

Rainbox II - Reference​