​Čističky odpadních vod Hydro-Cycle

Čističky odpadních vod Hydro-Cycle

Hydro-Cycle je sestavená čistička odpadních vod vyvinutá pro potřebu 5-10 lidí. Je to 3 komorový aktivační system s uplatněním biofilmu (moving bed biofilm systém), který se skládá z primární usazovací komory, komory na biologické čištění a konečné usazovací komory. Hydro-Cycle může být použita také samostaně jako nádrž na dešťovou vodu.

Účelem čističky je upravit domovní odpadní vodu na přijatelnou úroveň pro životní prostředí a umožnit tak, aby tato voda mohla být vsáknuta zpět do země. Je to navrženo tak, že lze takto upravit odpad z domovních toalet a kuchyní. Tuky z kuchyně musí být odstraněny před vstupem do čističky. Nádrže jsou rotačně tvarované z vysoce odolného polyethylenu se střední hustotou. Přepážky jsou navařeny uvnitř nádrže, tak aby byly vytvořeny tři komory požadované pro čistící proces odpadních vod. Vnitřní komponenty jsou sestaveny v nádrží podle požadavků na prostředí požadovaného pro čištění odpadní vody.

Hydro-Cycle - tech. manual​            

 

 Prohlášení o shodě