​Hospodaření s dešťovou vodou

Vsakovací systémy

U mnoha nových projektů se vyskytuje problém, kam odvést dešt'ovou vodu ze střech a zpevněných ploch. Plná kapacita stávající dešt'ové kanalizace neumožňuje připojení nových objektů a zvyšováním množství zpevněných ploch se snižuje možnost přirozeného vsakování vody. Tím se narušuje hladina spodních vod, zvyšuje se riziko záplav.Možností návratu dešt'ové vody zpět do země je použití vsakovacích systémů.

Více informací

Vsakovací systémy - RainboxII         

 

 

Vsakovací systémy - Tunel​