ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů jsou pro společnost Tessenderlo Group nv (Troonstraat 130 rue du Trône – 1050 Brusel – Belgie) a její přidružené společnosti (dále společně „skupina Tessenderlo Group“) důležité a stejně důležité jsou i pro způsob, jakým podnikáme v souladu se zákony o ochraně soukromí, ochraně údajů a zabezpečení údajů. Přečtěte si prosím pečlivě naše Zásady ochrany osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů, kde zjistíte, jak osobní údaje, které shromažďujeme a/nebo které nám poskytnete, používáme (1) při podání žádosti o zaměstnání, (2) při obchodních jednáních se skupinou Tessenderlo Group a/nebo (3) při prohlížení těchto webových stránek.

I. Uchazeči o zaměstnání

Klikněte zde a získáte více informací o tom, jak skupina Tessenderlo Group zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

II. Obchodní jednání

Klikněte zde a získáte více informací o tom, jak skupina Tessenderlo Group zpracovává osobní údaje svých (potenciálních) zákazníků, dodavatelů, subdodavatelů atd.

III. Návštěvníci webových stránek

Klikněte zde a získáte více informací o tom, jak skupina Tessenderlo Group zpracovává osobní údaje, když si budete prohlížet naše webové stránky.

IV. Obecné informace

Skupina Tessenderlo Group udržuje přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před ztrátou, narušením, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Skupina Tessenderlo Group také udržuje přiměřená opatření a postupy, aby zajistila, že tyto údaje jsou spolehlivé pro jejich zamýšlený účel a že jsou přesná, úplná a aktuální. S výhradou platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), máte právo kdykoli kontaktovat skupinu Tessenderlo Group, pokud chcete:

  • získat přístup ke svým osobním údajům, svoje osobní údaje opravit nebo vymazat,
  • omezit zpracování a přenos svých osobních údajů nebo proti takovému zpracování a přenosu vznést námitku,
  • odvolat svůj souhlas (je-li to možné), přičemž toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním.

Navíc můžete podat stížnost orgánu dozoru, pokud máte pocit, že skupina Tessenderlo Group nejednala v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

Váš kontakt ve skupině Tessenderlo Group, kde získáte další informace o těchto právech a o našich Zásadách ochrany osobních údajů a Prohlášení o ochraně osobních údajů je privacy@tessenderlo.com

Pro více informací o obsahu našich webových stránek se můžete obrátit na webmastera groupcommunication@tessenderlo.com nebo napište skupině Tessenderlo Group – FAO Group Communication- Troonstraat 130 rue du Trône – 1050 Brusel, Belgie.

Ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů a Prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být čas od času aktualizována.