​Prohlášení o ochraně osobních údajů (návštěvníci webových stránek)

1. Informace shromažďované a ukládané automaticky

Při přístupu na naše webové stránky můžeme prostřednictvím tzv. souborů protokolu automaticky (tedy nikoliv při registraci) shromažďovat informace o návštěvnících našich webových stránek (například typ používaného internetového prohlížeče a používaného operačního systému počítače, počet návštěv, průměrná doba strávená na stránkách, nejoblíbenější stránky, vyhledávané informace atd.). Na základě těchto informací vás nelze osobně identifikovat. Tyto informace můžeme použít a sdílet je s našimi partnery po celém světe pouze pro statistické účely a za účelem vylepšení obsahu našich webových stránek.

2. Osobní údaje, jejichž poskytnutí akceptujete

Tím, že nám poskytnete svoje osobní údaje, poskytnete nám také své svolení ke zpracování vašich osobních údajů tak, jak je stanoveno v Zásadách ochrany osobních údajů a v Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny Tessenderlo Group.

Prostřednictvím těchto webových stránek skupina Tessenderlo Group neshromažďuje žádné informace, které se vás týkají nebo na základě kterých můžete být identifikováni (např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu – dále označované jako „osobní údaje“ –), pokud se dobrovolně nerozhodnete nám tyto údaje poskytnout (např. při registraci jako uživatel webových stránek nebo internetového obchodu, při přihlašování k mailing listu nebo při odeslání žádosti prostřednictvím našich webových stránek).

Jednoduše použijeme a v případě potřeby uložíme osobní údaje, které jste nám poskytli, abychom mohli reagovat na požadavky nebo zpracovávat objednávky, přihlášky či žádosti o předplatné, které jste nám zaslali (viz bod II „Obchodní jednání“ v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Prohlášení o ochraně osobních údajů, který poskytuje více informací o tom, jak skupina Tessenderlo Group zpracovává osobní údaje svých (potenciálních) zákazníků, dodavatelů, subdodavatelů...).

3. Zásady skupiny Tessenderlo Group pro používání souborů cookie

Chcete-li získat více informací o našich Zásadách používání souborů cookie, klikněte sem.

4. Zabezpečení osobních údajů

Skupina Tessenderlo Group vyvíjí přiměřené úsilí, aby zajistila zabezpečení vašich osobních údajů. K přístupu k vašim osobním údajů, k úpravě – pokud jste o ni zažádali – či vymazání vašich osobních údajů má oprávnění pouze omezený počet osob v rámci našeho oddělení IT nebo provozního týmu spravujícího webové stránky, jakož i konkrétní osoby skupiny Tessenderlo Group nebo jejích přidružených společností, kteří jsou v příslušném postavení pro reakci na vaše požadavky.

5. Omezení

Pokud jsou obdržené informace škodlivé, obscénní, vyhrožující, trestné nebo mají trestní důsledky, vyhrazujeme si právo je použít, předat, uložit k důkazním účelům nebo je smazat na základě toho, co dle našeho výhradního uvážení považujeme za vhodné.

6. Odkazy na jiné webové stránky

Skupina Tessenderlo Group neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah jiných webových stránek, i když:

  • můžete navštívit webové stránky jiného subjektu pomocí odkazů z našich webových stránek nebo
  • jste na naše webové stránky byli odkázáni z webových stránek jiného subjektu.

Doporučujeme prostudovat si zásady ochrany osobních údajů každých webových stránek, které navštívíte.