HT Odpadní systém

Oblast použití

HT Systém_01_335

Systém HT odpadního potrubí s hrdlovými spoji se používá všude tam, kde je vyžadována vysoká tepelná, chemická, mechanická a požární odolnost potrubních dílů. Vzhledem k houževnatosti materiálu i při nízkých teplotách, snadné montáži a vysoké kvalitě spojů se hodí zejména pro aplikace v domácnostech (studená a teplá odpadní voda z praček, myček nádobí), v odpadních systémech průmyslových objektů (chemické provozy, laboratoře, výrobní provozy), v hotelích, restauracích a kuchyních. HT systém lze použít i ke spojování s jinými materiály (odpadní PVC - novodur, KG kanalizačním systémem apod.). Není vhodný pro pokládku do země.

Dopravované kapaliny:
• většina běžných chemikálií, jako jsou vodné roztoky neoxidujících kyselin (kromě silně oxidujících kyselin jako HNO3 apod.)
• vodné roztoky zásad, glykolů, alkoholů, aldehydů, peroxidů, průmyslové odpadní vody
• rozsah pH roztoků 2-12
Třeba však podotknout, že se zvyšující se teplotou okolí nebo média tato odolnost klesá.

Nelze dopravovat:
• sloučeniny na bázi benzínu
• kapaliny s obsahem volného chlóru
• kapaliny s trvalou teplotou nad 100 °C.

Materiál

Trubky a tvarovky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP). Materiál obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. Polypropylen je špatný vodič tepla a je elektricky vodivý. Je to však materiál, který má velmi dobré hydraulické vlastnosti (jeho hladký povrch zaručuje minimální tvorbu usazenin). Při hoření na vzduchu vzniká pouze CO2 a vodní pára. PP je plně recyklovatelný materiál, jeho předpokládaná životnost je minimálně 50 let při zachování normálních podmínek.

Certifikáty

   

   

 

Katalog HT systém

Katalog DYKA PP HT Odpaní systémy