​ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Závazek k ochraně osobních údajů

Ochrana bezpečnosti a soukromí osobních údajů je důležitá pro společnost DYKA SRO i způsob, jakým podnikáme v souladu se zákony o ochraně soukromí, ochraně údajů a bezpečnosti údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů si pečlivě přečtěte, abyste porozuměli způsobu, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které nám poskytujete.

Informace shromažďované a ukládané automaticky

Pouhou návštěvou našich webových stránek automaticky shromažďujeme prostřednictvím tzv. souborů protokolu (tedy nikoliv registrací) informace o návštěvnících našich webových stránek (například typ používaného internetového prohlížeče a operačního systému počítače, počet návštěv, průměrný strávený čas, nejoblíbenější stránky, hledané informace atd.). Z těchto informací nebudete osobně identifikováni. Tyto informace můžeme použít a sdílet s našimi přidruženými společnostmi po celém světě pouze pro statistické účely a za účelem vylepšení obsahu našich webových stránek.

Osobní informace, s jejichž poskytnutím jste souhlasili

Má se za to, že odesláním vašich osobních údajů jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, jak je stanoveno v těchto zásadách.

Společnost DYKA SRO neshromažďuje prostřednictvím těchto webových stránek žádné identifikovatelné informace o vaší osobě (např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu – dále jen „osobní informace“), pokud se dobrovolně nerozhodnete nám je poskytnout (např. registrací nebo v dotazníku).

Osobní údaje, které jste nám poskytli, jednoduše použijeme a v případě potřeby uložíme, abychom mohli odpovídat na požadavky nebo zpracovávat objednávky nebo žádosti, které jste nám odeslali. Osobní informace nebudou použity k poskytování informací souvisejících s našimi výrobky a službami, pokud o to nepožádáte.

Osobní informace možná budeme muset sdílet se svými přidruženými společnostmi, abychom jim umožnili poslat vám požadované informace, i když se nacházejí v jakékoli jiné zemi mimo Evropskou unii a tato země neposkytuje přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních informací.

Zásady pro soubory cookie

Kliknutím sem získáte více informací o našich Zásadách pro soubory cookies.

Bezpečnost osobních informací

DYKA SRO vyvíjí přiměřené úsilí, aby zajistila bezpečnost vašich osobních informací. K přístupu k vašim osobním údajům a jejich úpravě – požádáte-li o ni – nebo odstranění je oprávněn pouze omezený počet osob v rámci našeho oddělení IT nebo provozního týmu, spravujícího webové stránky, jakož i konkrétní osoby společnosti DYKA SRO nebo jejích přidružených společností, které jsou ve vhodném postavení k zodpovězení vašich požadavků.

Omezení

Jestliže jsou obdržené informace škodlivé, obscénní, vyhrožující, trestné nebo mají trestní důsledky, vyhrazujeme si právo je používat, šířit, uchovávat k důkazním účelům nebo je odstranit, jak to považujeme za vhodné na základě našeho výhradního a absolutního uvážení.

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost DYKA SRO neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah jiných webových stránek, přestože:

  • jste navštívili webové stránky druhé strany pomocí odkazů na našich webových stránkách nebo
  • jste se připojili k našim webovým stránkám z webových stránek jiné strany.

Doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Jak nás kontaktovat

O ochraně osobních údajů, máte právo ohradit se proti zpracování vašich osobních údajů na základě bezplatné písemné žádosti. Máte také právo požadovat přístup k těmto informacím a v případě potřeby provést jejich opravu.

Pokud si přejete tak učinit nebo máte další otázky nebo obavy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím správce webu na adrese velkadobra@dyka.cz  nebo napište společnosti DYKA SRO - Unhostská 505 - 27361 Velká Dobrá - Czech Republic.